ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - ASH (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ)
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - GLAX (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ)
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - MIKE (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ)
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - C-2 (ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΟ)
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - C-4 (ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΟ)
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - VC-2 (ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΟ)
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - VC-1
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - VC-4 (ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΟ)
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - HALK UVM3