ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ -ARABO (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ)
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ -FOGLIE (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ)
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ -RAMI (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ)
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ -RIO (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ)
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ -STRICHE (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ)
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ - C-47
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ - C-47A
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ - C-47B
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ - C-48
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ - C-49
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ - C-49H
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ - C-49X