ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ (100%) ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΤΗ ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ (100%)
ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ