ΕΤΟΙΜΗ ΨΥΧΡΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ