ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 

PREMARK®, για έναν ασφαλέστερο κόσμο!

Το PREMARK® είναι ένα προκατασκευασμένο θερμοπλαστικό υλικό διαγράμμισης οδών, έτοιμο για χρήση

Προσαρμοστικότητα, υψηλή απόδοση και εύκολη εφαρμογή!

Οι οδηγοί και οι πεζοί σέβονται περισσότερο τους κανόνες οδικής ασφάλειας όταν τα μέσα που τίθενται στη διάθεσή τους τους είναι πιο προσιτά. Τα υλικά διαγράμμισης PREMARK® κάνουν την οδική ασφάλεια προσιτή στους χρήστες.

Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή όλο τον χρόνο!

Το PREMARK® είναι ένα προκατασκευασμένο θερμοπλαστικό υλικό σή μανσης, έτοιμο για χρήση, που μπορεί να εφαρμοστεί όλο τον χρόνο. Το PREMARK® συμβάλλει στην οδική ασφάλεια με μικρό κόστος. Η εναπόθεση είναι απλή και γρήγορη, το μόνο που χρειάζεται είναι μία σκούπα και ένα φλόγιστρο προπανίου.

Σκουπίζετε την επιφάνεια και τη στεγνώνετε με το φλόγιστρο, στη συνέχεια τοποθετείτε το PREMARK® και χρησιμοποιείτε και πάλι το φλόγιστρο προπανίου για να το κάνετε να συγχωνευθεί με την επιφάνεια. Τόσο απλό είναι.

Με άλλα λόγια, το PREMARK® δεν απαιτεί υψηλό προϋπολογισμό ή μηχανολογικό εξοπλισμό.

Η εφαρμογή του PREMARK® μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδή ποτε εποχή του χρόνου. Μόνη προϋπόθεση είναι η στεγνή επιφάνεια του δρόμου, την οποία μπορεί να εξασφαλίσει ένα φλόγιστρο προπανίου.

Η χρήση μιας στρώσης primer για ορισμένα οδοστρώματα πρίν την εφαρμογή του PREMARK® μπορεί να είναι απαραίτητη. Επίσης, η επιπλέον προσθήκη υαλοσφαιριδίων κατά την εφαρμογή αυξάνει σημαντικά την αντανακλαστικότητα.

Η υψηλή ποιότητα του προϊόντος και η δυνατότητά του να γίνεται ένα με την άσφαλτο εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής. Το PREMARK® διαρκεί 6 με 8 φορές περισσότερο από τα υλικά σήμανσης με βάση τα γνωστά χρώματα διαγράμμισης.

Εκείνο που απαιτείται, ειδικά το καλοκαίρι που οι βροχές είναι σπάνιες, για να διατηρεί το λευκό του χρώμα είναι το πλύσιμο σε τακτά χρονικά διαστήματα με τη βοήθεια μηχανικού σαρώθρου που λειτουργεί με νερό.

Το PREMARK® είναι πιστοποιημένο και φιλικό προς το περιβάλλον

Τα αποτελέσματα PREMARK® είναι αναγνωρισμένα από τους κυριότερους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς πιστοποίησης, όπως οι ATG, Bast, BSI και NF. Στόχος της LKF Vejmarkering A/S είναι να κατοχυρώσει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για καθεμία από τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Εξάλλου, η LKF Vejmarkering A/S έχει πιστοποίηση ISO 2001.


Το PREMARK® ουδεμία εκπέμπει βλαβερή για το περιβάλλον ουσία, ούτε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, ούτε και μετά από αυτήν, αλλά ούτε και σε περίπτωση που αφαιρεθεί. Οι χρωστικές ουσίες είναι οργανικές και δεν περιέχουν μόλυβδο ή άλλα βαριά μέταλλα. Εξάλλου, η παρουσία υαλοσφαιριδίων στις ταινίες PREMARK® κατέστησε δυνατή την κατάργηση χρήσης πλαστικών μεμβρανών στις συσκευασίες, μειώνοντας έτσι τα απορρίμματα.


Τυποποιημένα ή εξατομικευμένα σύμβολα

Το υλικό PREMARK® συμβάλλει στην διευκόλυνση και βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας, με γνώμονα την ασφάλεια.

Γραμμές, βέλη, αριθμοί, γράμματα, επίσημες σημάνσεις της αστυνομίας, και άλλα προϊόντα που χρησιμεύουν στη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας αποτελούν μέρος της τυποποιημένης γκάμας προϊόντων PREMARK®.

Εξάλλου, τα προϊόντα PREMARK® μπορούν και να εξατομικευθούν και να πάρουν τη μορφή ενός λογότυπου, μίας πινακίδας, ενός εικονογράμματος, ενός παιχνιδιού, ή οποιασδήποτε άλλης σήμανσης δημιουργήσει η φαντασία σας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1
Σκουπίζετε την επιφάνεια
2
Αφαιρείτε την υγρασία με φλόγιστρο προπανίου
3
Τοποθετείτε το PREMARK®
4
Θερμαίνετε το PREMARK® με τη βοήθεια του φλόγιστρου

Πάνω