ΜΕΙΩΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ)
SPEED STROPPERS

 
Κατασκευασμένοι από καουτσούκ αρίστης ποιότητος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ και της Ε.Ε.
Οι διαστάσεις τους εξασφαλίζουν την μείωση ταχύτητας χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στα οχήματα.
Ο περιορισμός της ταχύτητας επιβάλλεται σε σχολεία, διασταυρώσεις δρόμων, μονόδρομων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές κλπ.

Ύψη: 3 εκ., 5 εκ

Στο ύψος των 3εκ. η επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι 50χιλ./ώρα/ Στο ύψος των 5εκ. η ταχύτητα είναι 40χιλ/ώρα.

Παρατήρηση: Μετά την τοποθέτηση των μειωτών ταχύτητας, απαιτείται περιοδικός έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε σε περίπτωση χαλάρωσης από την κυκλοφορία των οχημάτων να αποκαθίσταται η στερέωσή τους στο έδαφος. Με τον τρόπο αυτό η διάρκεια ζωής τους είναι πολλαπλάσια και αποφεύγονται κίνδυνοι ατυχημάτων.