ΤΥΠΟΣ: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - ASTERIX BIG   - 114  ΛΙΤ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ :  114  ΛΙΤ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ :  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ :  ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ