ΤΥΠΟΣ: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - MATISSE   - 90  ΛΙΤ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ :  90  ΛΙΤ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ :  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ :  ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ