ΤΥΠΟΣ: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - MIKE - 40 ΛΙΤ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ :  40  ΛΙΤ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ :  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ :  ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ