ΤΥΠΟΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - ASTERIX   - 35 ΛΙΤ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ :  35  ΛΙΤ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ :  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ :  ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ