ΤΥΠΟΣ:  ΧΑΛΥΒΑΣ - PA624TB -35 ΛΙΤ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ :  35 ΛΙΤ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  : ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ /ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΔΟΥ / ΧΡΗΣΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ : ΠΑΚΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Ή ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΧΑΛΥΒΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ FERRUS