ΤΥΠΟΣ: ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ -  ΒΑRCELONA C-430
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΙΛ) : Y 1000 (ΣΥΝΟΛΙΚΟ) - Φ 100

ΚΑΜΨΗ  : 20 ο (SEMI-FLEX)

ΠΑΚΤΩΣΗ  : 250 ΧΙΛ (ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ)

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ