ΤΥΠΟΣ: ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ -  ΒΑRCELONA C-430 TPU
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΙΛ) : Y 1004 (ΣΥΝΟΛΙΚΟ) - Φ 100

ΚΑΜΨΗ  : 100% ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΑΚΤΩΣΗ  : 250 ΧΙΛ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ