ΤΥΠΟΣ: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ  -  C-43D-ECO  (ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΙΛ) : Y 1000  - Φ 950

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ  : ΜΕ ΦΩΛΙΑ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΑΚΤΩΣΗ : ΤΗΣ ΦΩΛΙΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ