ΤΥΠΟΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ  - HOLANDA  A-01 - 7 ΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΙΛ)  : Π 500 Χ Μ 2702  Χ Υ 551

ΣΤΕΡΕΩΣΗ :  ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΒΙΔΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ