ΤΥΠΟΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Ή ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ  ΧΑΛΥΒΑΣ  - OMEGA VB01  - 1 ΘΕΣH
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΙΛ)  : Π 905 Χ Υ 695

ΣΤΕΡΕΩΣΗ :  ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΒΙΔΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ