ΤΥΠΟΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ   ΧΑΛΥΒΑΣ  - VBF06  - 6 ΘΕΣEIΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΙΛ)  : Μ 1800 Χ Π 550  Χ Υ 500

ΣΤΕΡΕΩΣΗ :  ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΒΙΔΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ