ΤΥΠΟΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ   ΧΑΛΥΒΑΣ  - SPIRIT -5/7 ΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΙΛ)  : 5 ΘΕΣΕΩΝ Μ 2005 Χ Π 500 Χ Υ 505/ 7 ΘΕΣΕΩΝ Μ 2435 Χ Π 500 Χ Υ 505

ΣΤΕΡΕΩΣΗ :  ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΒΙΔΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ