ΤΥΠΟΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ   ΧΑΛΥΒΑΣ  - STAND  ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΙΝΙΑ  UVAP 11 PATIN - 5 ΘΕΣEIΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΙΛ)  : Π 900  Χ Υ  700

ΣΤΕΡΕΩΣΗ :  ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΒΙΔΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ