ΤΥΠΟΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ  ΧΑΛΥΒΑΣ  - ALFA  - 1 ΘΕΣH
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΙΛ)  : Π 141 Χ Μ 105 Χ Υ 944

ΣΤΕΡΕΩΣΗ :  ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΒΙΔΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

 ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ