ΤΥΠΟΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ  ΧΑΛΥΒΑΣ  - ASH  - 1 ΘΕΣH
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΙΛ)  : Π 400 Χ Μ 140 Χ Υ 800

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ :  ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΒΙΔΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

 ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ