ΤΥΠΟΣ: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ  ΧΑΛΥΒΑΣ  - CYCLE  - 1 ΘΕΣH
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΙΛ)  : Π 90 Χ Μ 400 Χ Υ 390

ΣΤΕΡΕΩΣΗ :  ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΒΙΔΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

 ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ