ΤΥΠΟΣ: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ  ΧΑΛΥΒΑΣ  - DUCK  - 1 ΘΕΣH
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΙΛ)  : Π 100 Χ Μ 610 Χ Υ 940

ΣΤΕΡΕΩΣΗ :  ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΒΙΔΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

 ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ