ΤΥΠΟΣ: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ  ΧΑΛΥΒΑΣ  - NATURA  - 3 ΘΕΣEΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΙΛ)  : Π 390 Χ Μ 1204  Χ Υ 840 (ΜΕΓΙΣΤΟ)

ΣΤΕΡΕΩΣΗ :  ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΒΙΔΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

 ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ