ΤΥΠΟΣ: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ  ΧΑΛΥΒΑΣ  - SIDNEY  - 5 ΘΕΣEΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΙΛ)  : Π 577 Χ Μ 1490  Χ Υ 290

ΣΤΕΡΕΩΣΗ :  ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΒΙΔΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

 ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ