ΤΥΠΟΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ASH
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΙΛ) :  Π 140  Χ Μ 140  Χ Υ 800

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ : ΘΥΡΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ :  ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ