ΤΥΠΟΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ   - GLAX 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΙΛ) :  Π 170  Χ Μ 150  Χ Υ 900

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ : ΘΥΡΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ / ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ :  ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ