ΤΥΠΟΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ  - POOP CAN UVM4
ΣΥΣΤΗΜΑ : ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΚΟΥΛΑΣ - ΡΙΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΥΡΑ ΡΙΨΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ /ΧΡΗΣΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ :  ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΒΙΔΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ