ΤΥΠΟΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟ - CORAL 1050/1063/1080
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΙΛ) : CORAL 1050 Y 500 (EKTOΣ ΕΔΑΦΟΥΣ) Φ100 -CORAL 1063 Y 600 (EKTOΣ ΕΔΑΦΟΥΣ) Φ100-CORAL 1080 Y 800 (EKTOΣ ΕΔΑΦΟΥΣ) Φ100

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  : ΗΛΕΤΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ

ΑΝΥΨΩΣΗ/ ΒΥΘΙΣΗ : ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ