ΤΥΠΟΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟ - VIGILO 2250/2263/2280
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΙΛ) : VIGILO 2250 Y 500 (EKTOΣ ΕΔΑΦΟΥΣ) Φ200 -VIGILO 2263 Y 600 (EKTOΣ ΕΔΑΦΟΥΣ) Φ200-VIGILO 2280  Y 800 (EKTOΣ ΕΔΑΦΟΥΣ) Φ200

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  : ΗΛΕΤΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ

ΑΝΥΨΩΣΗ/ ΒΥΘΙΣΗ : ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ