ΤΥΠΟΣ:  ΧΑΛΥΒΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  - EASY Φ115/500  - Φ200/700
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΙΛ) : EASY  Y 500 (EKTOΣ ΕΔΑΦΟΥΣ) Φ115 - EASY  Y 700 (EKTOΣ ΕΔΑΦΟΥΣ) Φ200

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΥΨΩΣΗ/ ΒΥΘΙΣΗ : ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΧΑΛΥΒΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗ