ΤΥΠΟΣ: DECOMARC
ΥΛΙΚΟ: ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ, ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ ΔΙΝΟΥΝ ΥΦΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ