ΤΥΠΟΣ: PREMARK
ΥΛΙΚΟ: ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (χιλ Μ Χ Π): 1000 Χ 50-100-120-150-250-300-500