ΤΥΠΟΣ: PREMARK
ΥΛΙΚΟ: ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (χιλ Μ Χ Π): 3000 X 500 πλέον  σκιάσεις/τεμάχιο