ΤΥΠΟΣ  12009 YB

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :  ΧΥΤΕΥΜΕΝΟ ΙΣΧΥΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :  ΒΙΔΩΤΑ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΩΜΑ ΜΕ EΞΙ   ΣΥΝΟΛΙΚΑ  ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   :(χιλ Υ Χ Μ Χ Π) : 21  Χ 100 Χ 100