ΤΥΠΟΣ  12011 YB

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :  ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ, ΜΕ EΞΙ   ΣΥΝΟΛΙΚΑ  ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   :(χιλ Υ Χ Μ Χ Π) : 21  Χ 100 Χ 100