ΤΥΠΟΣ: 12270 UBR / 12268 UBR
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :  ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΗΣ : ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ  , ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ  : PPC

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ : ΕΥΚΑΜΠΤOI EΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΟΙΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ  , ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ ΦΑΝΩΝ ,Ή  ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΟΡΜΟΣ :(χιλ ΜΧΠΧΥ) : 12270 UBR : 1000 Χ 220 Χ 455 / 12268 UBR : 1000 Χ 220 Χ 755

ΣΤΕΡΕΩΣΗ : ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ